קנית גור בן 7 שבועות המבקש מציאות יציבה ובטוחה תוך שהוא בוחן באופן יצרי ומתמיד את גבולותיה - חינוך והקניית הרגלים מנומסים בחברה

כלבך המתבגר מגיב לגירויי המציאות בצורה חריפה מדי, או מהוססת מדי – אימון ואילוף למנהיגות

כלבך הבוגר לא מתרגל לשינויים במבנה המשפחה סביבו – משמעת ועיצוב התנהגות


הבסיס להפיכת כלב הבית לשותף וחבר נח, אמין ובעל מוטיווציה, הוא עומק התקשורת בתהליך העבודה בנכם.

על התקשורת להתבסס על אמון וכבוד הדדיים ובאמצעותה, נוצרות דרכים למתן משוב לכלב ולקבלת תשומת-לבו.

התמקדות זו בתקשורת המובחנת, מפתחת ערוצי למידה. פעילות אימון שגרתית יוצרת חוויות הצלחה, חוויות אלה גורמות להעלאת הביטחון העצמי של כלבך ומאפשרות לו ולך פורקן עצום.

תהליך מובחן ועקבי כזה יוצר אצל הכלב דפוסי התנהגות מנומסים והרגלה לחברה האנושית ומנהגיה. כמו כן, עם תקשורת בוטחת הקוראת נכון את התמונה, ניתן לגשת בקלות לפתרון בעיות התנהגות, באם בכלל יוצרו..

מכאן, הדרך לכלב הבית הנח, לכלב הטיפולי המבצע בחדווה ובאפקטיביות את תפקידו, לכלב השירות המסייע לאדם נפשית ופיזית במלאכות שונות, היא קצרה.

כל התהליכים יחלו במפגש אבחון:

  • אילוף בבית הלקוח
  • כלב טיפולי-תקשורתי; בחירה, הכשרה וליווי בתהליך עם הילד והמשפחה
  • תהליך ממושך ומחייב של הכשרת כלב לשירות האדם
  • כלבי עבודה למטרות שונות